خانه تاریخی "ملک"

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

خانه ملک در سال 1260 خورشیدی به سبک اوایل دوران تجدد طلبی معماری ایران ساخته شد. مرحوم حاج حسین ملک این خانه را از صاحب اول آن خریداری و محل سکونت خانواده خود قرار داد. از این منزل تا سال 1357 استفاده مسکونی میشد اما پس از آن به سبب بی توجهی،  به مرور زمان به شدت تخریب گردید.

سازمان میراث فرهنگی در سال 1379 اقدام به خرید این خانه کرد و پس از پایان دوره مرمت بنا از سال 1382 خانه ملک تبدیل به مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای تجسمی گردید.


نظری وجود ندارد!