کشتارگاه صنعتی مرغ

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

بر طبق آمارها در حال حاضر هزار و 263 واحد مجاز تولید مرغ گوشتی با ظرفیت جوجه ‌ریزی 90 میلیون قطعه در خراسان‌رضوی وجود دارد. با این میزان تولید استان خراسان‌رضوی هم اکنون از نظرتولیدگوشت مرغ در رتبه سوم کشور قرار دارد. استان خراسان‌رضوی با دارا بودن16 کشتارگاه صنعتی طیور برای سه هزارنفربه صورت مستقیم وهفت هزار نفر به شکل غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است . این مجموعه روند کشتار مرغ در یک کشتارگاه صنعتی را زیر نظر کارشناسان نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی به نمایش می گذارد.


نظری وجود ندارد!