بیمارستان حیوانات

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

14 مهر روز دامپزشکی معرفی شده است. دامپزشکی صرفا به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، بلکه این رشته نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سلامت جامعه دارد و با فقدان دامپزشکی، بدون شک بخشی از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد. دامپزشکان به تشخیص، درمان و تحقیق روی بیماری های حیوانات خانگی، دام ها و حیوانات باغ وحش ها می پردازند. بخش زیادی از بیماری های موجود در جهان بین انسان و دام مشترک است که با برنامه مدون برای واکسیناسیون دام ها، معدوم کردن دام های بیمار و نیز کنترل مرزهای جغرافیایی می‌توان تا حد زیادی از شیوع این نوع بیماری‌ها جلوگیری کرد. دامپزشکی در بسیاری از کشورها جزو مشاغل سخت به حساب می آید ولی در ایران این گونه نیست. تصاویر این گزارش مربوط به یکی از کلینیک های شبانه روزی حیونات در شهر مشهد است.


نظری وجود ندارد!