آب تنی کودکان در حاشیه شهر

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

در آخرین روزهای گرم تابستان ، جوی های آب در زمین های کشاورزی منطقه پور سینا در حاشیه شهر مشهد به محلی برای تفریح و آب تنی کودکان تبدیل شده است. مکان هایی که شاید فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی هستند ولی مکان جذابی برای اوقات فراغت کودکانی است که از کمترین امکانات تفریحی و ورزشی بهره مند هستند.


نظری وجود ندارد!