30 متر زیر زمین

مصطفی عباسی ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

میدان فردوسى، 30 متر زیر زمین، جایى است ده ها کارگر در آن به سختى مشغول حفر تونلى هستند که قرار است در آینده، محل تردد هزاران نفردر روز باشد. خط 3 به عنوان طولانى ترین خط مترویى مشهد، تنها خط ریلى است که از کنار حرم مطهر رضوى مى گذرد و با پیمودن مسافتى 24 کیلومترى، غرب مشهد را به جنوب شرقى این شهر متصل مى کند. تونل خط 3 را مى توان شاهرگ اصلى سیستم ریلى درون شهرى مشهد دانست؛ مسیرى که دو شریان ریلى دیگر به آن متصل می شود.


نظری وجود ندارد!