دست‌های سبز

ساناز صفایی ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

ماه مبارک رمضان،دست‌ها در محله پورسینا بیش از هر زمان دیگری سبز است. این خاصیت ماه مهمانی خداست که سبزی، روشنی، برکت و مهربانی را دست‌به‌دست می‌کند. دستی با امید می‌کارد، دستی با خلوص می‌چیند، دستی با نظم در کنار هم می‌نشاند، دستی با روشنی می‌شوید، دستی با لبخند می‌دهد، دستی با لبخند می‌گیرد و دستی با دعای خیر، برکت می‌شمارد.


نظری وجود ندارد!